Sayfa: 117

1. Kıyamet günü günahı en çok olan kimse, manasız sözü çok olandır.
Ravi: Hz. Abdullah İbni Ebi Evfa (r.a.)

2. Deccalın önü sıra hilekâr seneler vardır. O senelerde sadıklar yalanlanır, yalancılar tasdik olunur. Eminlere hain, hainler emin nazarı ile bakılır. Ve halıkın umuru hususunda "Rüveybida" söz sahibi olur, "Rüveybida nedir?" diye soruldu. Buyurdu ki: "Umumun işlerinde söz sahibi olan fasık bir kimsedir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

3. İsrail oğullarından bir cemaat hayvan suretine değiştirildi. Bilemem hangileridir. (Mensuh)
Ravi: Hz. Asım (r.a.)

4. Humma insan oğlunun kirini çıkarır. Demirci ocağının demirin pasını çıkarması gibi.
Ravi: Hz. Abdi Rabbih (r.a.)

5. Ümmetim kıyamet günü, elleri, alınları, ayakları (abdest yerleri) nurlu olarak gelirler. Mümkün olduğu kadar bu nuru büyültün.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

6. Ümmetim ahir zamanda şarabı, ismini değiştirerek içer.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

7. Ümmetim dinine tutunmuş olarak devam eder, Kaderi tekzib etmedikçe. Ettikleri zaman helâk olurlar.
Ravi: Hz. Ebû Mûsa (r.a.)

8. Ümmetim, ümmeti merhumedir. Ona ahirette azab yoktur. Onun azâbı, dünyadaki ölüm, zelzele, sıkıntılar ve fitnelerdir.
Ravi: H. Ebu Musa (r.a.)

9. Ümmetim, ümmeti merhumedir. Mağfiret olunmuştur. Allah Tealâ dünyadaki sıkıntıları onlara kefaret kılmıştır. Kıyamet günü gelince müslümanlardan her bir kimseye yahudi veya nasraniden bir fidye verilir. Ve kendine denir ki: "Bu ateşten senin fidyendir."
Ravi: Hz. Ebû Mûsa (r.a.)

10. Ümmetim hiç bir vakit dalâlette toplanmaz. İhtilâfta kalabalık tarafını tutunuz.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

11. Ümmetim, ümmeti merhumedir, mukaddestir, mübarektir. Kıyamette ona azab yoktur. Azâbları ancak dünyada aralarındaki fitnelerledir.
Ravi: Hz. Ebû Mûsa (r.a.)
t{#¸